Skokowo podnieś rentowność firmy przez użycie aplikacji biznesowych

Od briefu projektu, przez inżynierię wymagań i MVP, aż po efekt synergii i wzmożony rozwój przedsiębiorstwa

...

Systemy i aplikacje biznesowe od 2006 roku

Marek jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na kierunku Informatyka. Jako student 4 roku przeprowadził informatyzację działu utrzymania ruchu szwajcarskiej fabryki o zasięgu światowym. Sukces tego projektu pociągnął za sobą dalsze realizacje systemów informatycznych, portali i aplikacji mobilnych dla przemysłu oraz dużych firm usługowych w Polsce i Wielkiej Brytanii, od roku 2006 w oparciu o własną działalność, najpierw pod skrzydłami AIP, potem zaś jako samodzielna marka Evomedia.

Konsekwentne, wieloletnie budowanie zespołu programistów, designerów i inżynierów baz danych zaowocowało sukcesem rynkowym, opartym na wiedzy, doświadczeniu i pasji na przecięciu dziedzin: inżynierii wymagań, UX programowania i designu graficznego. Firma ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską, a także ma doświadczenie w realizacji projektów unijnych o wartości powyżej 2 mln PLN.

Aplikacja tylko wtedy ma realną wartość, gdy złożone zadania rozwiązuje w przyjazny dla człowieka sposób, wyręcza go i ułatwia mu pracę.

Marek Downar, CEO/CTO
...
...
...

Od briefu po MVP aplikacji

Każde ludzkie dzieło zaczęło się od myśli. Myśl rozwinięta i zapisana to podstawa do planowania działań. Razem stworzymy wiarygodny harmonogram powstania Państwa dzieła.

  • warsztaty z inżynierią wymagań, precyzowanie koncepcji
  • stworzenie SWS (specyfikacji wymagań systemowych)
  • pomoc na etapie designu i spójności funkcjonalności
  • implementacja prototypu na cele prezentacji inwestorowi

Gotowe systemy i komponenty marki Evomedia

Najbardziej opłacalne wdrożenie dedykowane! Wymaga minimalnych prac przy wdrożeniu